Zdravé jídlo

Je skutečností, že čtenář bude rozptýlen čitelným obsahem stránky při pohledu na její uspořádání.

Bod použití Lorem Ipsum spočívá v tom, že má více či méně normální rozložení písmen, na rozdíl od toho, že používá obsah „Obsah zde, obsah zde“, takže to vypadá jako čitelná angličtina.

Mnoho desktopových publikací a editorů webových stránek nyní používají Lorem Ipsum jako jejich výchozí modelový text a hledání „lorem ipsum“ odhalí mnoho webových stránek, které jsou ještě v dětství. Různé verze se vyvíjely v průběhu let, někdy náhodou, někdy účelově (vstříknutým humorem a podobně).